#Sever 1#Sever 2
Ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu đã bị thằng anh hiếp dâm trắng trợn

Ngày đầu tiên về ra mắt nhà người yêu đã bị thằng anh hiếp dâm trắng trợn

0 0 votes

Nội dung phim

Chẳng thể hiểu được tại sao mà thằng người yêu mình có thể để điều đó xảy ra được thế mới chán các bạn ạ, mình cũng yêu nó nhưng khi đưa mình về nhà nó đã chẳng ngần ngại để thằng anh nó cưỡng hiếp và làm điều tồi tệ với mình, chắc hẳn là hai anh em nó đã có giao ước gì đấy khi đưa mình về đến nhà và nhìn thấy cảnh tượng đó nó chẳng vào can ngăn mà còn đứng đó nhìn mình nữa cơ, cuộc đời mình chắc ê nhục từ giây phút này mất rồi, trong những giây phút đó mình còn chẳng muốn sống nữa cơ mình thấy mình thật sự đã thàn một con đàn bà ô nhục

Diễn viên tham gia phim

N/A