#Sever 1#Sever 2
Bị đuổi việc nhân viên đến tận nhà hiếp dâm trưởng phòng

Bị đuổi việc nhân viên đến tận nhà hiếp dâm trưởng phòng

0 0 votes

Nội dung phim

Mình làm việc ở đây cũng đã được một thời gian dài vậy mà người sếp chẳng bao giờ công nhận những gì mà mình đã cống hiến mình cảm giác mình như kiểu một thằng ngu dốt chỉ là một vật thế thân để mọi người bóc lột sức lao động, nhưng thôi không sao mình vẫn có con đường đi riêng của mình mà mọi người nhỉ có vấn đề gì đâu mà, và mình cảm giác người trưởng phòng này sẽ là một thứ gì đó để mình có thể chén được và mình sẽ làm điều ấy mình sẽ thử sức với người con gái này, một người trường phòng mà từ trước đến giờ mọi người coi là một vùng cấm

Diễn viên tham gia phim

N/A